Deel je fantasieën en diepste geheimen met andere liefhebbers van extreme sex!
Anoniem contact op ExtreemSexContact.nl
Op Extreemsexcontact.nl is het mogelijk om aan te geven in hoeverre je anoniem wilt zijn voor niet geregistreerde bezoekers en zoekmachines. Bezoekers zullen dan eerst lid moeten worden voor zij je profiel/foto’s kunnen zien. Wij bieden de volgende anonimiteitsmogelijkheden aan: Zoekmachine indexatie Profielen worden over het algemeen altijd geïndexeerd door zoekmachines. Dit doen zoekmachines automatisch zodra een website online komt op internet. Dit kan betekenen dat je profielpagina tevoorschijn kan komen in de zoekresultaten van een zoekmachine, wanneer een bezoeker een opdracht invoert die overeenkomt met je profielinformatie. Bijvoorbeeld wanneer iemand zoekt op je nickname. Je kunt deze optie uitzetten bij je instellingen. Wij zorgen er dan vervolgens voor dat je profielpagina niet ingenomen kan worden. Profiel niet tonen op frontpage Ook bieden wij de optie aan om je profiel niet te tonen op de frontpage van de website. Dit heeft als voordeel dat een bezoeker niet direct op je profiel krijgt te zien en alleen via de zoekfunctie je profiel kan vinden. Profielfoto’s verborgen houden Daarnaast bieden wij de mogelijk om je profielfoto’s verborgen te houden, tot dat een bezoeker zichzelf geregistreerd heeft. Dit biedt als grote voordeel dat een niet geregistreerd lid niet zomaar je gezicht of lichaam kan zien en zelf eerst gevalideerd lid moet worden.
Nu online

552 online leden

70 leden zijn online in Noord-Holland